Personkorg Certex 2 personer till tornkran

Art.nr 71-8492

Krankorg BK-500 / BK-1000 / BK-1000E

Allmänt:För att snabbt och säkert kunna utföra arbeten på hög höjd används personkorgar. Våra korgar är avsedda för upphängning i krankrok och uppfyller kraven i AFS 2006:7 ”Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar” samt standard SS-EN 14502-1 ”Kranar – Utrustning för lyft av personer – Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar”.
Utförande:Bärande svetskonstruktion av rörbalk. Dränerad botten av tårplåt. Sidor av perforerad plåt. Invändigt försedd med handledare runt om. Separata fästen för fallskyddsutrustning. På ena kortsidan finns en grind, se respektive modell. Indragna fotstöd för undvikande av klämrisk. Korgen levereras komplett med 4-partig stållinestropp med ögla typ MLA.
BK-500:Spärrförsedd grind som öppnar inåt.
BK-1000: Spärrförsedd grind som öppnar inåt.
BK-1000E (Emergency – nöd):Grind lika ovan men i en nöd-
situation kan hela grindgaveln öppnas utåt för att t ex ta ombord en bår och medicinsk utrustning.
Material:Rörbalk och plåt av höghållfast konstruktionsstål.
Märkning:Normenlig skylt med plats för besiktningsmärke.
Provning:1,5 x max last.
Ytbehandling:Gul skyddslackering.

Anm:Före användning måste korg och kran förstabesiktigas tillsammans.

Mer information

Bilder

 

Läs mer och boka på http://www.lemaskin.se